Nasza witryna używa plików cookie oraz innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności    AKCEPTUJĘ

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO


Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez czyjnumerek.pl, zgodnie z warunkami polityki prywatności zawartej na stronie oraz ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.

Czyjnumerek.pl nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom. Z wyjątkiem, gdy prawo jest złamane oraz do zapewnienia poprawnego funcjonowania serwisu. W takim przypadku dostawca może udostępnić dane użytkownika, ale tylko podmiotom uprawnionym na mocy obowiązującego prawa.

Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Czyjnumerek.pl danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:

I. zgodzie wyrażonej przez użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);

II. na prawnie uzasadnionym interesie czyjnumerek.pl jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("RODO") - w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych - w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora sprostowania lub usunięcia danych. W tym celu należy wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: zgloszenia@czyjnumerek.pl